Hvad koster aktiviteterne

Medlemskontingenterne udgør pr. år følgende:

Seniorklubben Vrangshøj                  175 kr.
(inkl. kontingent til Støtteforeningen 75 kr.)


Aktiviteter:

Bowling:
Kontingent pr. måned udgør                                      180 kr.
Betaling for skoleje                                                     80 kr.

Gymnastik og hygge pr. gang                                      10 kr.

(incl. kaffe og brød)