Vrangshøj også i fremtiden !
Hvem kan blive medlem o.s.v.

Alle over 18 år kan blive medlem af Seniorklubben, et medlemskontingent koster kun 175,00 kr. årligt incl. medlemskab i Støtteforenin­gen Vr­angs­høj.

Du er altid velkommen til at komme og se hvad der sker onsdag aften. 

Vi syntes selv, at vi har det hyggeligt, så hvorfor ikke ta' dig/jer sammen og komme på Vrangshøj onsdag aften, ta' bare naboen med, alle er velkommen!

 

På alm. klubaftner betaler medlemmerne 5 kr. for kaffe/te, og ved arrangementer vil det fremgå af programmet, hvad det koster at deltage.

 

Der er også mulighed for, at ikke medlemmer kan deltage,  på alm. klubaftner opkræves der 10 kr. for kaffe/te, og på aftner med arrangementer, skal der forinden ske tilmelding til bestyrelsen, og det vil fremgå af programmet, hvad det koster at deltage.


Husk - ved fællesspisning skal øl, vand og vin købes på Vrangshøj.

Som medlem af Seniorklubben/Støtteforeningen kan du låne borde og stole, men kun til eget brug.
Ko­ntakt Anja Preisler Rossing - tlf. 61 31 31 36.
Der opkræves lånegebyr på 10 kr. pr. bord og 4 kr. pr. stol.


OBS! Vrangshøj et aktivt hus i Sorø Kommune.