Seniorklubbens regnskab 2016/17
Regnskabet for 1/7-2016 til 30/6-2017

Seniorklubben Vrangshøj

     

Resultatopgørelse for tiden 01.07.2016 - 30.06.2017       

 

Indtægter:

 

Spec.

            

2016/17

kr.

Kontingenter
÷Betalt til Støtteforeningen

 


20.100


÷10.050

Tilskud, bidrag mv.


5.200

Bankospil

 


29.902

Fællesspisning

 


11.065

Kaffe, kage mv.

 


12.807

Øl og vand

Indtægt arrangement

           

49.339

200

Indbetalinger til udflugter

 5             

42.800

Indbetalinger til Bowling

 


20.135

Gevinst Lotto

 


555

Indtægter lotteri

 


1.041

Indtægter diverse      
Renteindtægter

 


502
3

Indtægter i alt

 

                     

143.599

 

 

Udgifter:

Spec. 

 

 

Bowling, leje baner + sko

 


20.135

Køb af inventar m.m.

 0

Varekøb diverse

 


2.813

Varekøb øl/vand/vin

 


6.128

Udgifter foredrag, underholdning, film m.m.

2


 20.168

Kontorartikler, kopier, gebyrer, porto m.m.

 


          1.670

Annoncer og reklame

 


            1.634

Udgifter billeder/scrapbog

 


126

Kasse- & afr.differencer

 


            0

Gaver og blomster

 


600

Møder, generalforsamling

3


            4.369

Lottoudgifter

 


2.210

Udgifter til lotteri

 


502

Udgifter til bankospil

 


            18.806

Udgifter madbix/råvarer

Udgifter arrangementer

         


4      7.797

            

0

Udflugter mv.

5


41.804

Udgifter bustransport

5


       15.500

Udgifter i alt

 

                   

144.262

Årets resultat overført
til kapitalkonto
 
           

 

     

        

    ÷ 663


Balancesum

 

           

           

        

143.599

  

Status pr. 30.06.2017  

Aktiver:

 

 

 

Likvide midler:

 Kassebeholdning

 


4.939

Girokonto

 


16.599

Bankkonto

Forudbetalt depositum

 


25.003

2.000

Aktiver i alt

 

           

48.541

 

                                                                                                                                                            

Passiver:

 

 

 

Kapitalkonto:

 

 

 

Saldo pr. 01.07.2016

 


48.004

Årets resultat overført fra resultatopgørelsen

 ÷ 663

Passiver i alt

 

           

48.541


                                                                                                                                  
                          

Påtegning:

 

Foranstående regnskab som jeg har revideret, er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

 

Fjenneslev, den 1. august 2017

 

   

Aase Larsen                  Anne Lise                        Ellen Balsvad

revisor                          kasserer                         formand

 

Hele regnskabet med specifikationer kan rekvireres hos formanden
ved henvendelse på e-mail morellen@mail.dk