Seniorklubbens regnskab 2017/18
Regnskabet for 1/7-2017 til 30/6-2018

Seniorklubben Vrangshøj - Regnskab for 2017/18

Resultatopgørelse for tiden

  01.07.2017 - 30.06.2018


2017/2018

Kr.

 

INDTÆGTER

Seniorklubben:

Kontingenter

Heraf betalt til Støtteforeningen

Bankospil

Madbix/fællesspisning

Salg kaffe/te/gløgg o.l.

Øl og vand

Indbetalinger til udflugter

Gevinst Lotto

Indtægter arrangementer

Indbetalinger til Bowling

Indtægter vaccinationer

Renteindtægter

INDTÆGTER I ALT

 

 

 

 

18.300

÷9.150

26.375

10.146

14.754

5.933

32.185

625

700

19.785

630

                   2

120.285

 


UDGIFTER

Bowling, leje baner + sko

Køb af inventar m.m.

Varekøb, diverse

Varekøb, øl, vand og vin

Udgifter ved foredrag, film m.m.

Kontorartikler, kopier, gebyrer, porto

Udgifter til scapbog/billeder o.l.

Gaver og blomster

Møder, generalforsamling

Annoncer og reklame

Lottoudgifter

Udgifter bankospil/gevinster

Udgifter råvarer til madbis/fællesspisning

Udgifter arrangementer

Udflugter mv.                     

Udgifter bustransport

Kasse- & øredifferencer

UDGIFTER I ALT

 

 

19.785

1.449

3.641

1.566

14.460

449

212

300

4.076

1.633

2.600

20.728

 

8.125

125

36.875

17.975

         27

134.026

 


Status pr. 30.06.2018


2017/2018

Kr.

AKTIVER

Kassebeholdning

Investeringskonto

Girokonto

AKTIVER I ALT

 

PASSIVER

Kapitalkonto:

Saldo pr. 01.07.2017

Årets resultat

Forudbet. Udflugt

Saldo pr. 30.06.2018

 

 

 

 

3.617

20.006

12.302

35.925

 

 

 

48.541

÷13.741

  1.125

35.925


Påtegning:

 

Foranstående regnskab som jeg har revideret, er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.


    

Fjenneslev, den 1. august 2018

 

Aase Larsen               Anne Lise Brudager           Solveig Pedersen

Revisor                      Kasserer                             FormandHele regnskabet med specifikationer kan rekvireres hos formanden
ved henvendelse på e-mail: annesolveig@mail.dk