Bowling - en sport for alle
Velkommen til vores hjemmeside

Lidt om pointberegning

i bowling

Mange har svært ved at finde ud af hvordan scoren regnes ud.

Et bowling spil består af ti frames, i hver frame har en bowler to forsøg på at vælte de ti kegler.

Hvis en spiller vælter alle ti kegler i første forsøg, får han/hun en "Strike", det markeres på scoringstavlen med "X".

Hvis en spiller ikke vælter alle kegler i første forsøg, får han/hun et forsøg til. Hvis han/hun vælter de resterende kegler i det andet forsøg, får han/hun en "Spare", dette markeres på tavlen med "/".

Strike og Spare har hver en fordel.

Hvis en spiller laver en Strike, så bliver de næste to kast lagt til denne Strike. Hvis en spiller laver en Spare, vil det næste kast blive lagt til denne Spare.
En Strike og en Spare tæller hver 10.

Eksempel: Sally laver en Strike - som giver 10 kegler. Sally kaster sin næste kugle og får 8. Hun har nu et forsøg mere og får nu en Spare. De to forsøg giver tilsammen 10 kegler, som bliver lagt til de 10 hun fik for sin Spare, altså totalt 20 kegler for den Strike.

Eksempel: Sally laver en Spare - som giver 10 kegler. Sally kaster sin næste kugle og får 8. Dette kast på 8 kegler lægges til den Spare i sidste frame og hun får 18 for sin Spare.

Der er en bonus. I den sidste frame, hvis man laver en Strike, får man 2 bonus kast, som lægges til denne Strike. Således også hvis man laver en Spare i 10. frame får man et skud mere, som bliver lagt til denne Spare.
Disse bonus-kast tæller ikke noget alene, de bliver kun lagt til foregående kast.
Så hvis en spiller får 10 Strike, vil han stadig have 2 ekstra kast. Disse 2 kast giver ikke point alene, kun sammen med den foregående Stirke.
Ligeledes laves der en Spare i 10. frame får man også et ekstra kast, som kun tæller sammen med den foregående Spare.

Eksempel

Frame
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Scores
8/
9-
X
X
6/
4/
X
8-
X
XXX
Totals
19
28
54
74
88
108
126
134
164
194

Hvis vi kikker på det ovenstående eksempel og prøver at regne scoren efter, ser det således ud:

Frame 1: Det første kast giver 8, og der laves en Spare i andet kast (de sidste 2 kegler), der til lægges så
første kast i frame 2 som er 9, en total på 19 for 1. frame.

Frame 2: 1. kast giver 9 og den sidste kegle bliver ikke væltet i 2. kast, altså 9 ialt i 2. frame til de 19 i første frame giver 28 kegler.

Frame 3: I 3. frame laves en Strike ,alle 10 kegler væltes i første kast, og giver 10. Til denne 3. frame skal så scoren i 4. frame, som også er en Strik der giver 10 samt første kast i 5. frame som er 6 kegler. Altså en total på 26 kegler for 3. frame, som skal lægges til de 28 som var resultatet i 2. frame, så nu har man en total på 54 kegler.

Frame 4: 4. frame bød også på en strike, som jo tæller 10 kegler, dertil skal lægges de næste 2 kast, hvor det første giver 6 kegler og andet kast giver en Spare, en total på 10 kegler for de to kast, som lægges til den Strike der blev lavet her i 4. frame. Totalt 20 kegler for denne frame og scoren er nu oppe på 74 kegler.

Frame 5: 6 kegler i første kast og Spare i andet, hvortil lægges de 4 i første kast af frame 6. Totalt 14 kegler og den samlede score er bragt op på 88 kegler.

Frame 6: Her var der 4 i første kast og det blev til en Spare i andet kast, samlet 10 kegler hvortil der skal lægges en Strike på 10 kegler fra frame 7, samlet sum 20 kegler for frame 6 og totalen er nu på 108 kegler.

Frame 7: Som sagt blev det til en Strike på 10 kegler i denne frame, og nu skal vi lægge de næste to kast til. Første kast i 8. frame er på 8 kegler og det bliver til en "mis" i andet kast, altså samlet 18 kegler i frame 7. Total score nu oppe på 126 kegler.

Frame 8: Her i 8. frame blev det jo kun til 8 kegler, som vi lægger til den samlede score på 126 og kommer der med op på 134 kegler.

Frame 9: Det bliver en Strike her i denne frame, og da det bliver til yderligere 2 Strike i 10. frame, er scoren for 9. frame samlet på 30 kegler, der med er totalen bragt op på 164 kegler.

Frame 10: Da det første kast i her i 10. frame er en Strike, er der yderliger 2 kast tilbage, begge disse kast giver Strike og scoren for 10 frame er på 30 kegler. Dermed er den samlede totale score for dette game på 194 kegler.