Bestyrelse for Støtteforeningen og Huset Vrangshøj

Huset og Støtteforeningen Vrangshøj, Thyrasvej 45, 4173 Fjenneslev.

Bestyrelsen 2018/19. 

Formand: Hans Bak Pedersen.

 Alstedvej 75, 4173 Fjenneslev.

 Mobil: 40 61 84 04.

 Mail: h.bak@live.dk 

OPGAVER :  kontakt til Kommune, fonde osv. Ansvarlig for udendørs opsyn.

Næstformand: Solveig Pedersen.

Kløvervænget 15, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 28 92 61 63.

Mail: nielsoh@pedersen.mail.dk

 

OPGAVER: ansvarlig for opsyn indendørs, Indkøb af rengøringsartikler, nøgle udlevering og registering.

Sekretær: Heidi Madsen

Fjenneslevmaglevej 55, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 20 40 82 28.

Mail: lars.heidi.55@gmail.dk

OPGAVER: referat og andre forefaldende opgaver.

Kasserer: Bente Larsen

Kildeagervej 1, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 23 20 64 45.

Mail:bfl@as-pl.dk 

 

OPGAVER: forenings kontigent, medlemslister, betaling af regninger.

Medlem: Connie Olsen

Ringstedvej 172, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 42 20 24 78.

Mail: skodaolsen@gmail.dk

 

OPGAVER: Ansvarlig for at føre kalender over husets aktiviteter. Skal huset bookes huset, skal det aftales med Connie.

MEDLEM: Anja Rossing.

Skelbækvej 8, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 61 31 31 36.

Mail: anprpe@gmail.dk

OPGAVER: ansvarlig for udlån af borde og stole.

MEDLEM: Jens Henrik Lohse Christensen.

Gartnervænget 4, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 20 29 41 42

Mail: wukjhc@gmail.dk

 

OPGAVER: praktisk arbejde.

Suppleant: John Bo Sørensen.

Dagmarsvej 11, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 27 16 67 12.

Mail: soraner@hotmail.dk

 

OPGAVER: ad hoc.

Suppleant: René Davidoff.

Dagmarsvej 7, 4173 Fjenneslev.

Mobil: 42 60 85 74.

Mail: rene.davidoff@gmail.com

 

OPGAVER: ad hoc.

   Rev. november 2018