Huset Vrangshøj med tilhørende foreninger

Telefonnumre og mailadresser

Telefontavle

Huset Vrangshøj - Thyrasvej 45 - 4173 Fjenneslev -Tlf. 57 80 91 71

Rengøring: Team Rengøring I/S - Tlf. 61 66 17 03

Pedel: Sorøhallen - 57 87 63 90 - Mikael Gangsted - halservice@soroe.dk

Bygningen: Sorø Kommune - Inge Laursen - Tlf. 20 36 14 29 - inla@soroe.dk 

Støtteforeningen & Husbestyrelsen

Formand:           Hans Bak                            Alstedvej 75                       40 61 84 04 
h.bak@live.dk

Næstf/Sek:        Heidi Madsen                      Fjenneslevmaglevej 55       20 40 82 28        lars.heidi.55@gmail.com

Kasserer:           Bente Larsen                      Kildeagervej 1                    23 20 64 45                        bfl@as-pl.dk         

Medlem:            Anja Preisler Rosing            Skelbækvej 8                    61 31 31 36        anprpe@gmail.com

Medlem:            Connie Olsen                      Ringstedvej 172                42 20 24 78        skodaolsen@gmail.com

Medlem:           René Davidoff                      Dagmarsvej 7                   42 60 85 74 

rene.davidoff@gmail.com 

Medlem:           Henrik L. Christensen          Gartnervænget 4               20 29 41 42        wukjhc@gmail.com

Suppleant:        John Sørensen                     Dagmarsvej 11                  27 16 67 12

soraner@hotmail.com

Suppleant:        Vakant

 

Ungdomsklubben:

 

Formand:           Louise Havmand                 Fjenneslevmaglevej  5      28 90 69 89        Havmand@hotmail.com

Kasserer:           Merethe Boel Olsen            Brohusevej 9                     20 23 83 74        merethe@eliaslund.dk

 

Medlem:            Connie Olsen                     Ringstedvej 172                 20 23 83 74        skodaolsen@gmail.com

 

Medlem:           Heidi Madsen                      Fjenneslevmaglevej 55      20 40 82 28  lars.heidi.55@gmail.com

Suppleant:       Karina Pedersen                  Dagmarsvej 8                     21 75 83 63

karinaogjohn@hotmail.com

Seniorklubben:

Hjemmeside: www.seniorklubben-vrangshoj.dk

 

Formand:           Solveig Pedersen                       Kløvervænget 15               28 92 61 63        annesolveigpedersen@.mail.dk


Næstformand:     Birgit Christensen                    Vedelsgade 15                   22 29 47 72            birgch@hotmail.com  

 

Sekretær:           René Davidoff                           Dagmarsvej 7                    42 60 85 74            rene.davidoff@gmail.com   

Kasserer:           Anne Lise Brudager                    Dagmarsvej 21                  60 16 00 92        al.b@mail.dk                                               

Medlem +
Gymnastik:        Annette Andersen                      Thyrasvej 51                      22 98 10 26        1805.Andersen@gmail.com

Suppleant:         Niels Pedersen                           Kløvervænget 15              51 31 68 10        nielsoh@pedersen.mail.dk

Suppleant:         Gitte Davidoff                            Dagmarsvej 7                   60 89 04 36

gitte.davidoff@gmail.com

 

Billardklubben:

 

Formand:           Tommy B. Olsen                 Ringstedvej                       20 25 08 32        tbo_entreprenor@ofir.dk

Næstformand:   John Nielsen                       Violvænget 7                     57 80 94 91
jfn@fritid.tele.dk

Kasserer:           Erik Jensen                         Rosenvænget 12                22 79 51 86        rosenvaenget12@jubii.dk

Pokerklubben:

Kontaktperson:  Rasmus Demuth                   Yrsavej 8                          51 95 99 39     

fodbold@fam-demuth.dk

Læsegruppe:


Kontaktperson: Margit Nielsen                      Violvænget 7                     21 77 76 11        margitfjenneslev@gmail.com

Redigeret den 2. marts 2020