Program
Opdateres af Anne Grethe

SENIORKLUBBEN VRANGSHØJ

THYRASVEJ 45, FJENNESLEV

 

Alle over 18 år kan blive medlem af Seniorklubben, et medlemskontingent

koster kun 175,00 kr. årligt incl. medlemskab i Støtteforeningen Vrangshøj

Du er altid velkommen til at komme og se, hvad der sker onsdag aften. Se program

Vi syntes selv, at vi har det utroligt sjovt og hyggeligt,  alle er  velkomne!

Som medlem af Støtteforeningen kan du låne borde og stole, men kun til eget brug.

Kontakt John Sørensen på tlf. 27 16 67 12. Der opkræves lånegebyr på 10 kr. pr. bord og  4 kr. pr. stol .

  På alm. klubaftner betaler medlemmerne 5,00 kr. for kaffe/te, og medbringer selv kage

Ved arrangementer vil det fremgå af programmet, hvad det koster at deltage.

Der er også mulighed for, at ikke medlemmer kan deltage, alm. klubaftner opkræves der 10 kr. for kaffe/te og aftener med arrangementer, skal der ske tilmelding til bestyrelsen, og det vil fremgå af programmet, hvad det koster at deltage.

 

HUSK - ved fællesspisning skal øl og vand købes på Vrangshøj.

 

Med venlig hilsen

SENIORKLUBBEN "VRANGSHØJ"

 

BESTYRELSE:

Formand:  Solveig Pedersen, Kløvervænget 15, 4173 Fjenneslev           28 92 61 63

Næstformand: A nne Grethe Møller, Thyrasvej 57,4173 Fjenneslev       30 54 04 79    

Sekretær:    Birgit Christensen, Vedelsgade 35, 4180 Sorø                     22 29 47 72     

Kasserer:     Anne Lise Brudager, Dagmarsvej 21, 4173 Fjenneslev        60 16 00 92

Medlem/
Gymnastik :   Annette Andersen, Thyrasvej 51, 4173 Fjenneslev             22 98 10 26

1. Suppleant:   Niels Pedersen, Kløvervænget 15, 4173 Fjenneslev          51 31 68 10   

2. Suppleant:   Jørgen Holst, Signesvej 1, 4173 Fjenneslev                       61 30 45 83

Telefon:           Vrangshøj, Thyrasvej 45, 4173 Fjenneslev                         57 80 91 71

Hjemmeside:     www.seniorklubben-vrangshoj.dk

 


Seniorklubben Vrangshøj

Thyrasvej 45, Fjenneslev

Aktivitetsplan 2. halvår 2022

Husk Bowling hver mandag kl. 13.45 – 15.00(hele året)

Husk Gymnastik og hygge hver tirsdag kl. 9.30 – 11.00 (06/09–25/04)

 

Onsdag 10.08    Kl. 19.00     Bankospil (335)

Onsdag 24.08    Kl. 19.00    Bankospil (336)

 

Torsdag 01.09 Kl. 09.00 Sommerudflugt turen går til Maribo Frilands - Museum, mad - kaffe og kage + entre til museet, pris for medl. 380 kr. ikke medl. 500 kr. Max 48 personer.

Tilmelding og betaling til Anne Grethe eller i banken senest d. 15-08-2022  

 

Onsdag   07.09   Kl. 19.00   Bankospil (337)

Onsdag   21.09   Kl. 19.00   Bankospil (338)

 

Onsdag 28.09 Kl. 18.00 Fællesspisning smørrebrød, musikunderholdning med Brobyspillerne. Pris medl.

Tilmelding og betaling til Anne Grethe eller i banken senest d. 21-09-2022


Onsdag   05.10   Kl. 19.00   Bankospil (339)

 

Onsdag 12.10 Kl. 13.00 Løvfaldstur til Køge Minni by m. guide – kaffe og kage.

Pris medl. 180 kr. ikke medl. 230 kr. Max 48 personer.

Tilmelding og betaling til Anne Grethe eller i banken senest d. 21-09-2022


Onsdag 26.10 Kl. 19.00 Generalforsamling .


Onsdag    02.11 Kl. 19.00     Bankospil (340)

Torsdag 10.11 Kl. 12.30 Revy – Det glade vanvid pris 425 kr. fratrukket forudbetaling fra tilmeldinger til Revyen fra den 22-06-2022.

Onsdag    23.11 Kl. 19.00    Bankospil (341)

Onsdag    07.12 Kl. 19.00    Bankospil (342)

Onsdag 14.12 Kl. 19.00 Juleafslutning som vi plejer med en pakke værdi ca. 30-35 kr. Gløgg og æbleskiver 50 kr.

                             Juleferie indtil d. 11-01-2023       

                                  Glædelig jul og nytår!

Ret til ændringer forbeholdes!!

Betaling til kontingenter og udflugter kan betales kontant eller i banken.

NB: Hvis man betaler i banken, bedes man skrive medlems nr. på det gør det nemmere for os at se hvem der har indbetalt.

Bankkonto nr. Reg.nr. 1551 konto nr. 10 08 49 46